Om vasstak

Vasstak

Var lägger man vasstak?
Ett vasstak passar på flera olika typer av byggnader
Traditionellt har vasstak varit vanligast i den södra delen av Sverige och än idag är det oftast här som vasstaken återfinns.

Vilka hus kan man lägga vasstak på?
Att byta från ett tegeltak, eternittak, papptak eller plåttak är relativt vanligt. Att byta till vasstak kan man nog inte välja ett vackrare material att täcka sitt tak med än vass.

Lägga nytt vasstak
Att lägga ett nytt vasstak på en nybyggd byggnad eller en befintlig byggnad är nog det bästa valet du kan göra!
Livslängden på ett vasstak är beroende av flera olika faktorer men rätt lagt kan ett vasstak hålla i 35 till 50 år.


Hur säkert är ett vasstak vid brand?
Vi är behöriga att använda Sepatec-metoden
Ett system att brandsäkra stråtak. Det används främst när det är risk för att en brand kan sprida sig till intilliggande hus med stråtak. För övrigt är brandrisken i dag inte större i ett hus med stråtak än med ett tak av något annat material.

 

Varför är just vasstak det bästa taket?


  • Ett vasstak är otroligt vackert och ger huset karaktär.
  • Ett vasstak är helt naturligt och miljövänligt.
  • Vasstak är ett väl beprövat tak med har lång tradition och har lagts sedan förhistorisk tid.
  • Vasstak har, rätt skött, lång hållbarhet

Du har väl inte missat några av våra, Vackra & Naturliga Vasstak?

FRÅGA EFTER OFFERT